Ostat­nio prze­glą­da­jąc głu­pie kwej­ki natra­fi­łam na coś, co wyjąt­ko­wo mnie zacie­ka­wi­ło. Były to foto­gra­fie mecze­tu z Ira­nu, któ­ry zachwy­cił moje ser­ce. Oczy­wi­ście w komen­ta­rzach, jak to na kwej­kach bywa, zamiast zachwy­cać się budyn­kiem, ludzie wykłó­ca­li się o Islam. Ale nie o Isla­mie tutaj, a o prze­pięk­nym mecze­cie Nasir al-Mulk w Shiraz :)

Budy­nek wybu­do­wa­ny został z fun­da­cji Mirza Hasan Ali Nasir al Molk, wład­cy dyna­stii Qajar w latach 1876–1888. Jego pro­jek­tan­ta­mi byli Muham­mad Hasan-e-Mema­rand i Muham­mad Reza Kashi Paz-e-Shi­ra­zi. Potocz­nie nazy­wa­ny jest on Różo­wym Mecze­tem ze wzglę­du na swój wystrój wnętrza.

http://www.taghribnews.com/images/docs/000124/n00124519‑b.jpg
http://cdn.c.photoshelter.com/img-get/I000099bAE2MSSSI/s/860/860/Nasir-al-Mulk-Mosque-Shiraz-QJEL-06.jpg
http://ppcdn.500px.org/55032328/527e90b183435fe9ad884f2f41155e 335e6e0570/4.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8323/8094798781_27c933e5ae_b.jpg
http://creoflick.net/images/Nasir-al-Mulk-17716.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3727/13335860985_cf4d532164_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8329/8094768919_323e80a1f9_z.jpg

Sam link do kwej­ka tutaj, nato­miast na Youtu­be zna­la­złam jesz­cze krót­ki spa­cer wir­tu­al­ny po owym mecze­cie :) Ponad­to jak zwy­kle Flickr daje radę.

Architektura, Sakralna Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.